Rada Miejska w Dziwnowie

Dziesięć minut zajęło przejęcie zaproponowanego przez burmistrza Grzegorza Jóźwiaka budżetu gminy na 2014 rok. Radni nie mieli pytań i po wysłuchaniu wystąpień skarbnika oraz burmistrza opowiedzieli się jednogłośnie za budżetem.

Dokonaliśmy pewnych podliczeń, są one bardzo budujące. Mamy bardzo duże wydatki majątkowe stanowiące 55% wydatków ogółem. Największa inwestycja uzyskała 100% dofinansowanie. Ten budżet w ciągu roku będzie różnie modyfikowany, jeżeli jakieś nowe dochody wpłyną, będziemy dodawać i uzupełniaćpoinformowała skarbnik Grażyna Madońska.

Rada Miejska w Dziwnowie / Jóźwiak

Przyszłoroczny budżet jest na rekordowym poziomie. Dochody gminy wyniosą 64 mln złotych natomiast wydatki 61 mln 600 tys. złotych. Z tej puli blisko 40 mln złotych trafi na inwestycje. Budowa stacji uzdatniania wody w Strzeżewie, modernizacja portu rybackiego i drogi nr 102, budowa muszli koncertowej w Dziwnowie i Domu Kultury w Międzywodziu, przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne to tylko kilka z ważniejszych pozycji inwestycyjnych w budżecie. Zadłużenie gminy na 2014 zaplanowano na poziomie 25%.

Mam nadzieję, że ten budżet przy udziale wysokiej rady i moich współpracowników, uda się zrealizować w pełni. Jest to kolosalne przedsięwzięcie, które przyniosłoby nam wiele sukcesów. Wierzę w to, że ten budżet jest realnypowiedział Grzegorz JóźwiakMyślę, że środki, które pojawią się w ciągu roku będziemy mogli przeznaczyć na mniejsze zadania. Moim zamiarem jest myśleć już o kolejnym okresie programowania, które przy niskim zadłużeniu daje nam możliwość pozyskiwania środków i dalszego rozwoju gminy Dziwnów.

kamienskie.info