droga

Z 8 do 25 wzrosła liczba projektów, które w 2014 roku uzyskają dofinansowanie na przebudowę, modernizację lub budowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaproponowaną przez wojewodę zachodniopomorskiego zaktualizowaną listę wniosków zatwierdził minister administracji i cyfryzacji. Wśród gmin, które ostatecznie otrzymają dofinansowanie znalazły się Dziwnów i Międzyzdroje.

Według założeń programu ogłoszonych w 2013 roku, nasze województwo miało otrzymać z NPPDL 13,7 mln zł. Taka kwota wystarczyła na dofinansowanie inwestycji na 4 drogach gminnych i 4 powiatowych. Do programu samorządy zgłosiły 62 projekty. W sumie w 2014 roku przebudowanych miało być ponad 20 km dróg. Pod koniec marca 2014 rząd przyjął uchwałę zwiększającą środki na NPPDL w następnych 2 latach.

– Dzięki dodatkowym 24,7 mln zł w Zachodniopomorskiem przebudowanych, wyremontowanych lub zbudowanych zostanie 42,4 km dróg. Dotację w wysokości 38,4 mln zł. rozdzieliliśmy po połowie na 11 dróg powiatowych i 14 gminnych – mówi Michał Włochal, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW.

4 kwietnia br. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa, dotyczącą dróg gminnych oraz powiatowych. Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia przez Radę Ministrów kwoty dofinansowania z budżetu państwa, rezygnacji beneficjentów z udziału w Programie oraz wystąpienia oszczędności poprzetargowych, dzięki czemu dofinansowanie otrzymały kolejne zadania z listy rezerwowej. Wśród nich znalazły się:

– Przebudowa ulicy Zatocznej w Międzywodziu – wkład własny – 969 813,63 zł, dotacja – 285 067,81 zł,

– Budowa drogi ul. Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach – wkład własny – 1 131 679,89 zł, dotacja – 1 131 679,88 zł

Mimo zmienionej listy rankingowej dofinansowania nie udało się uzyskać Powiatowi Kamieńskiemu, gminie Kamień Pomorski oraz gminie Świerzno.

kamienskie.info