Katedra kamieńska fot. kamienskie.info

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim na prace projektowe przy Katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. Z przygotowanego przez burmistrza projektu uchwały nie dowiadujemy się jednak , w jakiej wysokości dotacja miałaby być udzielona, a jedynie, iż upoważnia się Burmistrza Kamienia Pomorskiego do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Kamień Pomorski i Rzymskokatolicką Parafią św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Żadne kwoty nie padają także w uzasadnieniu uchwały. Możemy natomiast przeczytać, iż zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim jako pomnik historii – pierwszy taki obiekt na Pomorzu Zachodnim, uznany jako pomnik historii przez Prezydenta RP, jest nie tylko obiektem religijnym, ale niepowtarzalną budowlą historyczną, wielką atrakcją kulturalną i turystyczną oraz, że podjęcie prac projektowych niezbędne jest celem kontynuowania działań mających na celu przywrócenie obiektu do stanu dawnej świetności, pozwoli na uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz pozwolenia na budowę oraz umożliwi Parafii ubieganie się o środki zewnętrzne.

W budżecie mamy zarezerwowane 30 tys. zł na prace konserwatorskie. Jeżeli do 30 września właściciel zabytku złoży wniosek, to wtedy zgodnie z trybem postępowania w sprawie tych dotacji zbiera się komisja i podejmuje ona decyzję czy przyznać taką dotację czy nie. Parafia złożyła taki wniosek, wpłynął do 30 września, komisja się zebrała, stwierdziła, że oprócz Parafii nie było żadnego innego wniosku i miała prawo przyznać dotację. Teraz Rada musi wyrazić na to zgodę, aby burmistrz mógł zawrzeć umowę i przekazać dotację. Parafia dzięki temu może się ubiegać o środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.poinformowała nas skarbnik Irena Dobersztajn.
kamienskie.info