Grzegorz Jóźwiak

Na wczorajszej sesji Rada Miejska w Dziwnowie podjęła decyzję o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo w Rozwoju”. Stowarzyszenie ma siedzibę w Wolinie. Dziwnów przystąpi w charakterze członka zwyczajnego. Rada zdecydowała, że Gminę Dziwnów w LGD będzie reprezentował burmistrz Grzegorz Jóźwiak.

Lokalna Grupa Działania pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji ludności wiejskiej, realizuje strategię rozwoju opracowaną przez LGD i upowszechnia wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością na obszarach wiejskich.

W Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo w rozwoju” są już gminy Świerzno, Golczewo i Wolin i działają od 2008 roku.

kamienskie.info