Grzegorz Jóźwiak

Jak udało się nam ustalić w corocznym rankingu „Inwestycji w infrastrukturę techniczną 2013”, w kategorii małe miasta, gmina Dziwnów znalazła się na V miejscu w kraju. Nagroda zostanie wręczona podczas XII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się na początku października pod Warszawą.

Wydatki na infrastrukturę techniczną – objęte tym rankingiem – to ponad połowa inwestycji wojewódzkich i powiatowych i ponad dwie trzecie wszystkich inwestycji gminnych. Zdecydowanie najważniejszym działem inwestycji samorządowych pozostaje transport. W województwach, powiatach i miastach na prawach powiatu pochłania on prawie połowę całego budżetu inwestycyjnego. Nieco mniejszy udział ma w wydatkach inwestycyjnych gmin – prawie 1/3 inwestycji gmin miejskich i 1/4 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W gminach niemal równie istotny (a czasem nawet większy) jest udział gospodarki komunalnej i rolnictwa (w tym dziale klasyfikuje się znaczną część wydatków na infrastrukturę wiejską, np. wodociągi wiejskie).

Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama. Pod uwagę brane są nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach:

• transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),

• gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę” zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,

• gospodarka mieszkaniowa.

Przypomnijmy, połowa środków jakimi gmina Dziwnów dysponowała w 2013r. czyli ok. 30 mln złotych zostało przeznaczonych na inwestycje.

kamienskie.info