DSC09500

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie radni jednogłośnie podjęli decyzję o uchwaleniu budżetem gminy na 2015 rok. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 59 mln złotych natomiast wydatki na kwotę 57 mln. Podobnie jak w ubiegłym roku imponująco prezentuje się kwota przeznaczona na inwestycje. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone ponad 33 mln złotych.

DSC09499

Jest to najważniejszy dokument planistyczny naszej gminy, który zakłada zrealizowanie określonych przedsięwzięć. Będzie on wielokrotnie był zmieniany i modernizowany do sytuacji wynikającej z określonych przyczyn. To ostatni okres programowania, z którego Polska otrzymała tak ogromne środki finansowe. Mam nadzieję, że gmina Dziwnów będzie jednym z głównych beneficjentów w naszym regioniepowiedział podczas dzisiejszej sesji burmistrz Grzegorz Jóźwiak.

DSC09503

W tegorocznych planach inwestycyjnych jest m.in. przebudowa ulicy Słonecznej w Międzywodziu, wykonanie parkingu pomiędzy ulicami Słowackiego i Mickiewicza w Dziwnowie, dalsza modernizacja portu rybackiego i drogi 102 w Dziwnowie, przebudowa budynku „Jantara” na mieszkania komunalne i socjalne (5mln zł), uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie (6mln zł) budowa kolejnych placów zabaw czy siłowni „pod chmurką”.

kamienskie.info