W najbliższy piątek o godz. 11 w Kamieniu Pomorskim odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej. Jacek Golusda szef opozycyjnego klubu radnych „Nasza Gmina” po analizie sytuacji finansowej złożył projekt uchwały zobowiązujący gminę do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na nabycie nieruchomości nowowybudowanego przedszkola przy ul. Kornela Makuszyńskiego 4Umowa pod względem finansowym jest wysoce niekorzystna dla Gminy i należy wystąpić o natychmiastowe wykupienie nieruchomości, co pozwoli na znaczące zmniejszenie sumy kosztów, które poniesie Gmina, związanych z działalnością przedszkola w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kornela Makuszyńskiego 4.

Umowa dzierżawy przedszkola zawarta w dniu 6 lipca 2011 roku w Kamieniu Pomorskim, pomiędzy Kamieńskim TBS Sp. z o.o. reprezentowaną przez Renatą Bielaszewską Mamzer – Prezesa Zarządu, a Gminą Kamień Pomorski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Grzegorza Karpińskiego została zawarta na czas określony 15 lat.

Czynsz dzierżawny ustalono na kwotę 37 000 zł netto miesięcznie. Ponieważ Gmina nie może odliczyć podatku VAT, wysokość opłaty należy powiększyć o kwotę podatku VAT, w wysokości 8 510 zł, co daje miesięcznie 45 510 zł, rocznie 546 120 zł, za okres 15 lat kwotę 8 191 800 zł.

Pozostając przy obecnej umowie Gmina będzie płaciła co najmniej 45 510 zł miesięczne przez okres 15 lat. Jeżeli Gmina zaciągnie kredyt, to będzie go spłacać tylko przez 5 lat. – tłumaczy Jacek Golusda. Radny uważa, że w tym wypadku niezbędnym jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000 zł.

Czy przekona radnych koalicji i burmistrza? Okażę się to na piątkowej sesji.