Ratusz fot. kamienskie.info

41.373.736 złotych – tyle na dzień 30 listopada 2014 roku wynosiło zadłużenie gminy Kamień Pomorski. O tym, że sytuacja finansowa kamieńskiego samorządu jest trudna, mówiło się od dłuższego czasu. Gmina rokrocznie pięła się na szczyty różnorodnych rankingów zadłużenia sporządzanych przez czasopisma branżowe, zajmując na koniec ubiegłego roku piąte miejsce w Polsce.

Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu informowaliśmy Czytelników o negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu na 2015 rok przygotowanego przez Bronisława Karpińskiego swojemu następcy. Powodem było przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który w przypadku Kamienia Pomorskiego w przyszłym roku miał wynosić 9,05% przy normie wynoszącej 1,57%.

Wskaźnik udała się zniwelować dzięki decyzji burmistrza Kuryłły o zmniejszeniu kapitału zakładowego spółek KTBS oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Po przyjęciu zmodyfikowanego budżetu gmina nie będzie musiała być objęta programem naprawczym. Co ciekawe, przy zaplanowanych przez ustępującego burmistrza dochodach na kwotę 44.406.059 zł i zadłużeniu w wysokości 41.373.736 zł gmina osiągała wskaźnik 93,1% relacji zadłużenia do dochodu.

W kuluarach mówi się już o audycie finansowym, który miałby zobrazować sposób zarządzania finansami w Kamieniu Pomorskim.

kamienskie.info