Tragiczny wypadek w Kamieniu (4)

Pieniądze na rehabilitację, specjalistyczne leczenie, stypendia, zajęcia terapeutyczne i niezbędną pomoc psychologiczną dla dzieci – ofiar styczniowego wypadku w Kamieniu Pomorskim, zagwarantował podpisany dziś przez wojewodę Marcina Zydorowicza aneks do umowy z gminą.

Podpisany dziś przez wojewodę dokument to aneks do umowy z gminą Kamień Pomorski, która była podpisana w listopadzie 2009 r. Umowa dotyczyła przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (grunt w Łukęcinie) na pomoc dla pogorzelców z domu socjalnego, który spalił się w Kamieniu w 2009 r. Dzisiejszy aneks rozszerza możliwość udzielenia pomocy dla poszkodowanych w styczniowym wypadku.

– Środki pochodzące ze sprzedaży gruntów, szacowane na ok 500 tys. zł będą mogły być przeznaczone także na pomoc dla dzieci, które straciły rodziców w wypadku w Kamieniu 1 stycznia 20014 r – mówi wojewoda Zydorowicz.

Aneks do umowy zobowiązuje gminę do przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na: pokrycie kosztów realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych dla dwójki dzieci, pokrycie kosztów ich leczenia i rehabilitacji, a także pomocy psychologicznej, pomoc stypendialną dla poszkodowanych dzieci, koszty ich wypoczynku letniego i zimowego.

– Część pieniędzy gmina ma już do dyspozycji, ufam, że pieniędzy na pomoc dla dzieci wystarczy – dodaje wojewoda Zydorowicz – Chciałbym, aby ich rodziny nie musiały martwić się o koszty związane z leczeniem, rehabilitacja bądź nauką.

kamienskie.info