2

Dążąc do obniżenia kosztów utrzymania i eksploatacji gminnych obiektów użyteczności publicznej gruntownie zmodernizowano kotłownię w Urzędzie Miejskim w Wolinie, zasilająca w energię cieplną, oprócz budynku magistratu, również budynek Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, Centrum Współpracy Międzynarodowej – „Dworek Woliński” oraz budynek wolińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inwestycja objęła również wymianę wyeksploatowanej instalacji wewnętrznej c.o. w samym Urzędzie. W kotłowni zainstalowano 3 nowoczesne piece gazowe oraz 2 pompy ciepła, które efektywnie dostarczają ciepło od początku tegorocznego okresu grzewczego, rozpoczętego – z powodu inwestycji – z niewielkim opóźnieniem. Pompy ciepła generują energię z masy powietrza. Są funkcjonalne przy temperaturze otoczenia powyżej 50C. Poniżej tej temperatury funkcje grzewcze dla potrzeb Urzędu, przejmuje piec gazowy.

4

Po świetlicach w Skoszewie, Ładzinie, Uninie, Darzowicach, Lasce i Dobropolu, to kolejna inwestycja stawiająca na ekologię i ekonomiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminę Wolin.

Wykonawcą modernizacji systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie z wykorzystaniem pomp ciepła była firma Hit System Krysztofiak ze Szczecina. Łączny koszt zadania to 400 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 227.800,00 zł

źródło:
UM w Wolinie