Leszek Dorosz fot. kamienskie.info

Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z wyłączeniem terenów publicznych.

Firma, która wygra przetarg będzie miała do realizacji odbiór i transport każdej ilości odpadów niesegregowanych ( mieszanych), segregowanych oraz wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK ( również budowlanych i opon) oraz w ramach objazdowej zbiórki (meble wielkogabarytowe i zużyty sprzęt). Gmina Międzyzdroje ma 114,38 km kw. powierzchni, liczy 6700 mieszkańców a w sezonie przebywa na jej terenie ok. 123 tys. turystów. Gmina liczy 3 sołectwa – Wicko, Wapnicę, i Lubin oraz dwie osady Biała Góra i Grodno.

Specyfikacja obejmuje bardzo szczegółową informację dla oferentów o częstotliwości wywozu śmieci w tygodniu i miesiącu, z podziałem na sezon i czas posezonowy. Zamawiający określa  godziny odbioru odpadów od mieszkańców oraz wykaz sprzętu, którym winien dysponować wykonawca i sposób realizacji zamówienia i sprawdzania zgodności jego realizacji z przepisami prawa i zasadami ustanowionymi przez zamawiającego.

Oferty można składać do 18 grudnia 2013 roku do godziny 11. Jedynym kryterium jest cena, a zamówienie wykonawca będzie  realizował do od 2 stycznia końca 2014 roku.

Przypomnijmy gmina Międzyzdroje ogłosiła pierwszy przetarg w czerwcu  wówczas wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekraczały oczekiwania i wyliczenia urzędników związane z zagospodarowaniem odpadów.

Na 18 miesięcy zaplanowaliśmy kwotę 3mln 800tys. zł zakładając, że ilość odpadów w gminie powinna oscylować w wielkości ok. 10 tys. ton. Cen jednostkowa jest ważna w związku z tym, że zapłacimy za faktyczną ilość odpadówtłumaczył na czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Dorosz.

Do Urzędu wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 5 mln 300 tys., natomiast druga 5 mln 410 tys. zł i obie przekraczały wyobrażenia o koszcie prowadzonej działalności i wyliczeniu.

Międzyzdroje stały się terenem, na którym firmy postanowiły zarobić nieprzyzwoicie dużotak podsumował pierwszy przetarg  burmistrz.

W obawie przed zbytnim obciążeniem Mieszkańców gminy kosztami odbioru i transportu odpadów, Burmistrz w czerwcu poinformował Radę, że zdecydował się powierzyć odbiór  odpadów na okres przejściowy Zakładowi Ochrony Środowiska.

Po sezonie letnim Rada podsumowała pracę ZOŚ w Międzyzdrojach. Nie odbyło się bez gratulacji za sprawne działanie Zakładu.

Mamy pewne doświadczenia oraz sugestie ludzi, których cały ten system dotyka, wiemy jaką liczbę śmieci wyprodukowali mieszkańcy oraz wiemy, kiedy liczba wytworzonych śmieci spada, dlatego też zaproponowaliśmy skrócenie ścisłego sezonu. Chcemy aby największa częstotliwość wywozu dotyczyła tylko lipca i sierpnia. Każda z tych zmian jest na korzyść mieszkańców. Żadna nie generuje dodatkowych skutków finansowychzapewniał Burmistrz pod koniec sierpnia na sesjiDzięki temu, że tę gospodarkę prowadzi nasz Zakład, znamy bardzo dokładnie wyliczenia.

Zobacz także : Tylko 5% mieszkańców Międzyzdrojów segreguje odpady. Radni chwalą ZOŚ za wywóz odpadów w sezonie. Zobacz film! 

Po przeanalizowaniu specyfikacji przetargowej do ogłoszonego wczoraj przetargu, nie można się oprzeć wrażeniu, że burmistrz bardzo dobrze wykorzystał doświadczenie nabyte od lipca przez Zakład Ochrony Środowiska i doskonale wie czego żądać od wykonawcy i na co zwrócić uwagę.

kamienskie.info