140210zg

W ramach IV edycji Konkursu „Zdrowa Gmina” Polska Unia Onkologii przyznała gminie Golczewo honorowy dyplom za prowadzenie działań na rzecz zwiększenia liczby zgłaszających się osób na badania profilaktyki nowotworowej.

Wyróżnienie to w szczególności uwzględniło działania ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Gmina Golczewo we współpracy z  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Golczewie już od wielu lat prowadzi starania zmierzające do jak najwcześniejszego wykrywania problemów onkologicznych.

źródło:
UM w Golczewie