W dniach 14- 16 marca 2017 roku, gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, nauczycieli ze szkoły niemieckiej z Kilonii. Była to wizyta robocza kadry kierowniczej, podczas której omówiony został polsko-niemiecki projekt wymiany, skierowany do uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz  Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kilonii.

Delegacja niemiecka zwiedziła szkołę i miasto, a przede wszystkim spotkała się z nauczycielami i uczniami pracującymi przy projekcie. Nasi uczniowie wyjadą do Niemiec w maju, a rewizyta planowana jest na październik. Jest to projekt współfinansowany przez Polsko- Niemiecką Wymianę Młodzieży.

Mamy nadzieję. że będzie to początek długoletniej współpracy szkół, będący szansą dla uczniów na poznanie nowych przyjaciół, kuchni niemieckiej, naukę pracy w międzynarodowym zespole i doskonalenie umiejętności  językowych. Podsumowaniem projektu ma być polsko- niemiecka książka kucharska, opracowana przez uczestników wymiany.

Małgorzata Boboryko