Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  „Granty sołeckie 2017” skierowany był do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw.

Do rozdania było łącznie 500 tys. złotych. Sołectwo mogło uzyskać maksymalnie 10 tys. zł dofinansowania na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wolin – Sołectwo Chynowo – Wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Chynowo 10 tys. zł, Wolin – Sołectwo Laska – Mini Fit – park w miejscowości Laska 9,4 tys. zł, Kamień Pomorski – Sołectwo Wrzosowo – Budowa siłowni zewnętrznej – 10 tys. zł, Golczewo – Sołectwo Mechowo – Wyposażenie placu zabaw – 9,9 tys. zł, Golczewo – Sołectwo Kozielice – Zakup i montaż zestawu zabawowego Emilka MSH – 12,8 tys. zł,