Okres świąteczny wprawia wielu mieszkańców z wolińskich sołectw w miłą atmosferę nie tylko z okazji ważnego dla nas święta ale również dzięki informacji o zakończeniu przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców.

Dramino

To dla części mieszkańców miejscowości Dramino wielki dzień i wielka ulga. Od szeregu lat borykali się z problemem wadliwej instalacji ściekowej wybudowanej jeszcze za czasów Państwowych Gospodarstw Rolnych. Przekazany wraz z wykupem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych system, został przez wielu w tym także mieszkańców zdewastowany. Zanieczyszczone rowy odwadniające, zasypane i niedrożne rurociągi i studnie rewizyjne są tego dobitnych przykładem. W 2011 roku Rada Miejska w Wolinie wraz z Burmistrzem Wolina podjęła decyzję o radykalnym i kompleksowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej w Draminie poprzez budowę w miejscowości oczyszczalni ścieków i kolektorów grawitacyjnych i tłocznych. Zadanie trudne bo położone w obszarze Natura 2000 podzielono na dwa etapy. Pierwszy to budowa oczyszczalni, drugi rozbudowa istniejącej w Draminie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącej.

Zadanie związane z budową nowego systemu zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, który budowę zakończył pełnym sukcesem uzyskując parametry ścieku oczyszczonego zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wielu przyczyniło się do powstania ważnego społecznie zadania. Wypada ich wszystkich wymienić bo bez ich zaangażowania i dobrej woli zadanie to mogłoby być jeszcze nie zrealizowane: Gospodarstwo Rolne Państwa Kozłowskich użyczając terenu do budowy kolektora ścieku oczyszczonego, Agencja Nieruchomości Rolnej przekazując teren pod budowę oczyszczalni ścieków oraz Starosta Powiatu Kamieńskiego.

Rzeczyn

Dobrą informacją dzielić się mogą również mieszkańcy sołectwa Rzeczyn. Do miejscowości tej można dojechać nowo wybudowaną drogą o długości 860 metrów. Od dawna zły stan nawierzchni był powodem wielu niedogodności towarzyszących kierowcom i nie tylko, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nawierzchnia wykonana według nowych technologii, wyposażona w zatokę postojową dla autobusów z pewnością wpłynie na standard życia mieszkańców.

Skoszewo

Długo oczekiwany prezent otrzymało też sołectwo Skoszewo odbierając zakończoną w dniu 1 grudnia 2011 r. świetlicę wiejską po modernizacji. Remont można zaliczyć do gruntownych ze względu na zakres wykonanych prac. Jednym z ważniejszych elementów było zamontowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania – pompy ciepła – co wpłynie na znaczną redukcję wydatków poniesionych z tytułu ogrzewania. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz dokonano termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku. Świetlica ma nową konstrukcję i pokrycie dachowe, które zastąpiło szkodliwy dla środowiska eternit. Wymieniono również instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

Zadbano również o teren przynależny do świetlicy utwardzając kostką brukową ciągi piesze, drogę dojazdową i zatokę postojową.

Ładzin

Zbliżonym zakresem modernizacji objęta została także świetlica wiejska w Ładzinie, której remont jest na ukończeniu.

Świetlice wiejskie stanowią fundamentalną podstawę rozwoju kulturalnego środowisk wiejskich. Tam spotykają się mieszkańcy, realizują swoje pasje, podejmują wspólne inicjatywy rozwijające i integrujące sołectwa.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji ze zrealizowanych w tym miesiącu przez Gminę Wolin inwestycji. Jesteśmy pewni, że prawidłowo użytkowane obiekty będą służyć Wam przez długi okres.

tekst i fot. UMiG Wolin