img_1786

Podczas wczorajszej III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Stanisław Kuryłło i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Jacek Golusda wręczyli Panu Henrykowi Masłowskiemu Złotą Księgę Polskiego Samorządu. Księga zawiera informacje o szczególnie zasłużonych osobach, które działały w strukturach samorządowych zarówno w kadencji 2010-2014, jak i w latach wcześniejszych. Znalazł się w niej także biogram Pana Henryka, który przez 40 lat pełnił mandat radnego i aktywnie uczestniczył w życiu społecznym naszego miasta.

Kolejnym punktem podczas sesji było złożenie ślubowania przez radnego Stanisława Stelmacha. Podczas dalszych obrad radni wybrali wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Pan Leszek Szefliński, oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

UM w Kamieniu Pomorskim