Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Golczewie wręczono tytuł „Zasłużony dla Gminy Golczewo” wraz ze  statuetką „Golczewskiego Dębu” panu Henrykowi Pakule. Uroczystość miała miejsce w Gminny Ośrodku Kultury i Sportu podczas obrad Rady Miejskiej w Golczewie 14 czerwca br. Statuetkę  wręczył Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk i Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Dorniak.

Wnioskodawca nadania tytułu, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, przygotowało na tą okazję prezentację dotyczącą działalności i życia pana Henryka w gminie Golczewo.

Henryk Pakuła urodził się w 1931 r. w Żytniowie pow. Wieluń. W 1942 r. wraz z matką i młodszym bratem został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie przebywał do 1945 r. Po wojnie wrócił z matką w rodzinne strony, jednak ich gospodarstwo już nie istniało. W ramach akcji osiedleńczej ziem zachodnich jego rodzina przeprowadziła się do Wołowca. Tu oprócz pomocy w gospodarstwie rolnym udzielał się społecznie. Pomagał w założeniu OSP w Wołowcu oraz był jednym z inicjatorów „Kółka Rolniczego”. W 1949 przeprowadził się do Golczewa oraz wstąpił do tutejszego OSP. Po roku pracy został członkiem Zarządu Gminy oraz Zarządu OSP w Golczewie. Jego praca społeczna została doceniona przez mieszkańców, którzy wybrali go na radnego Gminnej Rady Narodowej (1975-79). Od 1978 r. pełnił funkcję sołtysa Golczewa, a później Przewodniczącego Rady Osiedla. Funkcje te pełnił nieprzerwanie przez 33 lata (do 2006 r). Henryk Pakuła był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz medale za zasługi w OSP (w tym dwa Złote Medale Zasługi i jeden Złoty Krzyż Zasługi). Wraz z żoną Marianną wychował pięcioro dzieci. Dwóch synów poszło w ślady pana Henryka: jeden został strażakiem, drugi- Przewodniczącym Rady Osiedla. Serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia.

UM w Golczewie