Henryk Szechlicki

Do biura Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wpłynęła rezygnacja z mandatu radnego Henryka Szechlickiego. Radny tłumaczy swoją decyzję złym stanem zdrowia uniemożliwiającym mu wykonywanie ustawowych obowiązków. Henryk Szechlicki ostatni raz na sesji Rady Miejskiej pojawił się pod koniec listopada 2012 roku. Radni podejmowali wtedy decyzję o wyemitowaniu 23,5 mln zł obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Henryk Szechlicki

Za swoją pracę szeregowi radni otrzymują 700zł diety. Jak poinformowano nas w biurze Rady Miejskiej, Henryk Szechlicki otrzymywał dietę radnego, jednak za każdą nieobecność na komisji i sesji, radnemu potrąca się 20%. Henryk Szechlicki był członkiem dwóch komisji.

O rezygnacji z mandatu poinformowano już Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego. Mimo to z kalendarza wyborczego wynika, że wybory uzupełniające mogłyby się odbyć gdyby rezygnacja wpłynęła do 19 marca 2014 roku. W związku z przekroczeniem tego terminu do końca obecnej kadencji Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim będzie liczyć 14 radnych.

kamienskie.info