1

W Wolinie w dniu 9 stycznia 2014 r. w ramach Europejskiej Akademii Sołtysa odbyły sięwarsztaty doradcze dla sołtysów Ziemi Wolińskiej. Inspiratorem spotkania były sołectwa Kodrąbek i Kodrąb z grupy zachodniopomorskiej. Gospodarzem spotkania był prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej pan Franciszek Jamrożek, a otwarcia warsztatów dokonał burmistrz Wolina pan Eugeniusz Jasiewicz, a także przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Frankowski.

3

W warsztatach prowadzonych przez Przemysława Fenrycha z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej uczestniczyło 14 sołtysów. Głównym celem warsztatów było uaktywnienieśrodowiska wiejskich liderów w Gminie Wolin w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Sołtysi podzielili się swoimi doświadczeniami w trudnej pracy sołtysa po czym przystąpiono do realizacji programu szkolenia, w którym mówiono m.in. o rodzajach kapitałów obecnych w sołectwach oraz możliwości ich wykorzystania czy też aktualnych możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność społeczną.

4

W podsumowaniu szkolenia wszyscy uczestnicy odpowiadali na zasadnicze pytanie – „dlaczego kochają swoje sołectwo – swoją małą ojczyznę ?”.

7

Aktywni sołtysi gminy Wolin poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach i spotkaniach (w tym ogólnopolskich) dążą do kreatywnego wykorzystania świetlic wiejskich oraz pobudzenia wśród mieszkańców chęci do integracji poprzez realizację różnego rodzaju ciekawych imprez kulturalnych m.in. takich jak Dzień Kaszy, Dzień Ryby, Dzień Ziemniaka, oraz wielu innych. To dzięki pozytywnemu podejściu do trudnej roli jaką jest funkcja sołtysa oraz nieutartego zapału do poznawania nowych możliwości wolińska wieś staje się miejscem coraz atrakcyjniejszym.

źródło:
UM w Wolinie