fot. KADEK

19 grudnia w sali urzędu cywilnego odbyła się I Sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kamień Pomorski. Młodzież uroczyście ślubowała wypełniać obowiązki radnych po czym dostali zaświadczenia o wyborze do rady. Następnie odbyły się wybory na przewodniczącego MRM, zastępce przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kamień Pomorski została Vanessa Zych. Jej zastępcą jest Mateusz Dąbrowski. Sekretarzem został Dawid Wejda, a skarbnikiem Marta Zawada. Młodzieżowa Rada Miasta oficjalnie wkroczyła w drugą kadencję swojej działalności.

źródło:
KADEK