Janina Kołodzińska

Radna gminy Janina Kołodzińska złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Burmistrz nie chce Jej udostępnić informacji o dniach, w których był na urlopie, na zwolnieniu czy też poza urzędem z tytułu wykonywania innych czynności, w czasie obecnej kadencji.

Pamiętamy wszyscy jak miesiąc temu, burmistrz Golczewa podjął pracę w Urzędzie Miejskim, a następnie udał się na wycieczkę, jak twierdził później, prywatną, służbowym samochodem  w obecności wicestarosty Radosława Drozdowicza i po kontroli policji okazało się, że ma w wydychanym powietrzu 1,68 promila alkoholu. Niespodziewanie, już po zdarzeniu na potrzeby sytuacji okazało się, że burmistrz jest na urlopie na żądanie. Wcześniej sekretarka informowała radną Janinę Kołodzińską, iż burmistrz jest w pracy ale ma dwa lub trzy spotkania służbowe poza urzędem i po powrocie jak zwykle w poniedziałki będzie przyjmował interesantów.

Radna zainteresowała się nieobecnością burmistrza w pracy, gdyż Andrzej Danieluk często jest poza urzędem, a w tym czasie w Urzędzie można uzyskać informację, że jest na urlopie lub na wyjeździe służbowym, z którego zaraz wróci, lecz jak się okazuje, już nie wraca. Wiedza o ilości takich dni jest niezbędna radnej choćby do planowania kontroli, gdyż radna Kołodzińska pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Andrzej Danieluk

Jak pisze w skardze na bezczynność organu, burmistrz stwierdził, że nie udostępni informacji o swoich dniach wolnych, gdyż nie prowadzi się w Urzędzie list obecności osób zarządzających, a z kolei wykazy takich dni to informacja przetworzona i nie została sporządzona i dostarczona wnioskodawcy.

Jako argument iż udzielenie informacji na wniosek jest obowiązkiem burmistrza wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, radna Janina Kołodzińska przedstawiła szereg orzeczeń sądów administracyjnych, potwierdzających iż dane o obecności, a co za tym idzie nieobecności funkcjonariusza publicznego w urzędzie są jawne. Burmistrz pełni podwójną rolę – funkcjonariusza publicznego oraz pracownika zatrudnionego w urzędzie gminy. Udostępnienie wykazu obecności burmistrza w pracy nie jest informacją przetworzoną. Podkreśliła też, z ostrożności prawnej, że gdyby nawet była informacją przetworzoną to odmowa jej udostępnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej, a takie nie otrzymała.

Czekamy na rozstrzygniecie skargi przez Sąd Administracyjny w Szczecinie. Wiedza o obecności osób zarządzających w samorządzie jest warunkiem świadomego uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć władczych i umożliwia realizację podstawowego prawa mieszkańców do  informacji o tym, co i dlaczego czynią władze publiczne i w żaden sposób nie narusza ich prywatności.

kamienskie.info