Atras

Wójt gminy Świerzno zrobił interes życia! Nie za 1mln 845tys. zł a za… 645tys. zł Krzysztof Atras postanowił sprzedać sieć gazową Polskiej Spółce Gazownictwa w Poznaniu. Redakcja kamienskie.info dotarła do umowy nabycia od gminy Świerzno sieci gazowej wraz z przyłączami. Okazuje się, iż to czy do urzędowej kasy wpłynie więcej środków jest uwarunkowane tym, czy Mieszkańcy bloków w Stuchowie przyłączą się do sieci i jak dużo gazu będą zużywać.

Przypomnijmy 7 listopada ubiegłego roku wójt Krzysztof Atras ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż infrastruktury technicznej, pn. sieci gazowe w Gostyniu, Gostyńcu, Sulikowie, Trzebieradzu, Świerznie, Stuchowie, Kępicy, Ciesławiu i Starzy. 29 listopada przedłużono możliwość składania ofert do 6 grudnia. Mimo to do Urzędu nie wpłynęła ani jedna oferta.

Według informacji przekazanej w połowie grudnia przez wójta, po nieudanym przetargu rozpoczął negocjacje.

Oto co wynegocjował wójt… gmina sprzedaje a Spółka Gazownictwa kupuje sieć za maksymalną kwotę 1mln 500 tys. netto (1mln 800 tys. brutto). Dla gminy ważna jest kwota netto, czyli tyle, ile zostanie w jej kasie, gdyż VAT musi odprowadzić do budżetu państwa.

Pierwsza rata, która wpłynęła do budżetu gminy stanowi faktyczną cenę za sieć i jest to 645 tys. złotych. I to już może być wszystko, co wpłynie do gminnej kasy, ponieważ druga rata w wysokości 855 tys. złotych netto jest tylko dodatkowym warunkowym wynagrodzeniem do ceny. Co to znaczy? To znaczy, że kwotę tę gmina może otrzymać, ale nie musi. Otrzyma, gdy Mieszkańcy bloków w Stuchowie spełnią dwa warunki. Pierwszy warunek to obowiązkowe przyłączenie wszystkich niżej wymienionych bloków do sieci gazowej do 31 grudnia 2016 roku :  

– czterech budynków nr 55, 57 i 58,

– czterech budynków nr 59,60, 61 i 62,

– dwóch budynków nr 63 i 64

oraz świetlicy wiejskiej w Stuchowie. Łącznie 180 lokali mieszkalnych.

Drugi warunek to zużycie odpowiedniej ilości gazu. Ten warunek Mieszkańcy muszą spełnić do końca grudnia 2017. Będzie to rok prawdy. Ilość maksymalna, która dałaby gminie 100% wynagrodzenia dodatkowego, czyli 855 tys. złotych, to zużycie w 2017 roku 212 tys. metrów sześciennych a więc Mieszkańcy tych bloków muszą się bardzo starać dla dobra gminy Świerzno.

Jeśli im się to nie uda a zużyją co najmniej:

– 190,8 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 800 tys. zł,

jeśli zaś 169,6 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 745 tys. zł,

a gdy 148,4 tys. metrów sześciennych, wówczas gmina otrzyma 690 tys. zł,

– 127,2 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 635 tys. zł

Niestety, gdy Mieszkańcy bloków w Stuchowie nie spełnią chociaż jednego z warunków to kwota 645 tys. zł, która już wpłynęła do budżetu za sieć gazową jest ostateczną i gmina nie dostanie ani złotówki więcej. Odpowiedzialnych więc za pełną realizację umowy, wójt zrobił Mieszkańców miejscowości Stuchowo i to nie wszystkich, bo tylko bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Trzeba tu wspomnieć o historii pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowa została podpisana przez wójta Krzysztofa Atrasa 16 lat temu, w maju 1997 roku na „Gazyfikację Gminy Świerzno”. Zgazyfikowano 9 miejscowości. Zadanie wykonywała firma Eko Wark. W latach 1997- 1999 pobrano pożyczkę w całości w wysokości 3 946 893 zł.

Kwota spłaconych rat to 3 552 204 zł.  Jedną ratę w wysokości 394 689 zł WFOŚiGW umorzył. Odsetki zapłacone przez gminę to kwota 1 762 790 zł, a łączne wydatki (spłata rat, odsetek, prowizji) 5 334 755 zł. Spłatę zakończono w roku 2013.

Jak wynika z protokołu likwidacji środka trwałego w związku ze sprzedażą sieci gazowej, jej wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 2 346 098 zł netto.

Redakcja kamienskie.info życzy Mieszkańcom bloków powodzenia w zdobywaniu jak najwyższych rachunków za zużycie gazu. Wszyscy liczą na Państwa odpowiedzialność. Trzeba się poświęcić dla dobra zadłużonej gminy, którą rządzi wójt Atras. On Was wybrał.

kamienskie.info