Karpiński / Szymańska

W lawinowym tempie rośnie zadłużenie Kamienia Pomorskiego. Zgodnie z informacją udzieloną radnej Bożenie Muńdziakiewicz, na dzień 29 listopada wynosiło ono 26 mln 326 tys. zł co ciekawe… w przyszłym roku ma być o 9 mln złotych wyższe!

35 mln 436 tys. zł według projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej udostępnionej pod koniec ub. tygodnia radnym, ma wynieść zadłużenie gminy Kamień Pomorski w 2014 roku, czyli ostatnim roku drugiej kadencji burmistrza Bronisława Karpińskiego. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do dochodów ma wynieść 68,15%.

Zgodnie z dokumentami, które odnaleźliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej, zadłużenie gminy Kamień Pomorski w 2010r., czyli na początku drugiej kadencji burmistrza Bronisława Karpińskiego wynosiło 11 mln 257 tys. zł i w relacji do dochodów było to 26,93%.

11,3 i 35,5 łatwo zauważyć, że druga liczba jest ponad 3 razy większa. Te liczby pokazują jakie było zadłużenie Gminy Kamień Pomorski w roku 2010 i jakie będzie w 2014 roku. Z prostych rachunków wynika, że zadłużenie wzrosło w ciągu tej kadencji o 24,2 mln złotych i przekroczy 68%  zadłużenia do dochodów. To prawda, że inwestycje cieszą, ale należy pozyskiwać  i wydawać środki z dużą rozwagą, aby nie podzielić losu innych jednostek samorządu terytorialnego, które z powodu nadmiernego zadłużenia straciły możliwości rozwojupowiedział w rozmowie z redakcją radny Jacek Golusda.

kamienskie.info