Uczniowie kamieńskiego gimnazjum jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali spektakl jasełkowy. Tegoroczne przedstawienie miało charakter tradycyjny, choć nie brakowało akcentów humorystycznych.

W przeddzień Wigilii szkolnej uczniowie kolędowali w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim. Zarówno pensjonariusze, jak i dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego bardzo serdecznie i ciepło przyjęli uczniów gimnazjum i gorąco oklaskiwali występ. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Renata Krasuska złożyła serdeczne życzenia świąteczne.

Kolędowanie wprowadziło wszystkich w ciepły świąteczny nastrój. Jasełka obejrzeli także w czwartek 22.12.2011r. uczniowie wszystkich klas kamieńskiego gimnazjum. Należą się podziękowania uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim