Łoziński

Wniosek Jerzego Łozińskiego o stwierdzenie nieważności decyzji wojewody zachodniopomorskiego, utrzymującej w mocy decyzję starosty kamieńskiego zezwalającej na budowę parkingu wielopoziomowego o 58 miejscach dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei w Kamieniu Pomorskim i wywłaszczającej właścicielkę działek, został przekazany do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Przypomnijmy wojewoda zachodniopomorski utrzymał w mocy decyzję starosty kamieńskiego sprzed roku, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Okrzei, tj. budowie parkingu wielopoziomowego. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w listopadzie 2013 roku stwierdził, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja starosty kamieńskiego wydane zostały z naruszeniem prawa. Orzeczenie stało się prawomocne 4 lutego 2014 roku.

Po wyroku WSA Pełnomocnik właścicielki działek 31 stycznia złożył do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o wznowienie postępowania w sprawie. Wojewoda w połowie marca  odmówił wznowienia postępowania. A w związku z tym, że wnioskodawca zażądał wszczęcia postępowania o unieważnienie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej sprawę wojewoda przekazał wg właściwości do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.