Starostwo Powiatowe

Jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: „Powiat nie może uchwalić budżetu na 2014 rok”. Nie będzie uchwały o przyjęciu budżetu na piątkowej sesji.

Powiat Kamieński nie może uchwalić budżetu na 2014 rok, ponieważ planowane wydatki bieżące w wysokości ponad 53 mln zł są wyższe od planowanych dochodów bieżących – prawie 50 milionów zł, a w budżecie nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Powiat Kamieński nie może uchwalić budżetu na 2014 rok, gdyż wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,91%  przy dopuszczalnym 4,09 %. Powiat nie spełnia tego warunku również w latach 2015-2018 stwierdziło RIO w swojej uchwale w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu do 15 listopada projekcie budżetu.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 27 mln zł, co stanowi ponad 58 % planowanych dochodów ogółem.

W rozmowie z Przewodniczącym Rady Powiatu Mateuszem Flotyńskim udało nam się ustalić, iż w ub. piątek odbyło się spotkanie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w tej sprawie.

– Razem z Panią Skarbnik i Panią Starostą udaliśmy się na spotkanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na chwilę obecną do budżetu w wydatkach wpisane jest 9 mln złotych na pokrycie należności dla kamieńskich szpitali. Niestety nie mamy w dochodach na to pokrycia, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zakwalifikować pożyczki o którą ubiega się powiat jako dochodu. Wszystko ma się jednak zmienić od stycznia 2014 roku, stąd decyzja o zdjęciu tego punktu z porządku obrad – poinformował naszą redakcję przewodniczący Mateusz Flotyński.

kamienskie.info