Oświęcimski

„Jestem i będę z Wami” – brzmiało hasło wyborcze w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, kiedy Konstanty Oświęcimski ubiegał się o reelekcję. Czy aby na pewno poseł jest z mieszkańcami? Kogo dotyczyło wspomniane hasło wyborcze. Zadajmy sobie to pytanie w związku z brakiem reakcji ze strony posła na nieprawidłowości jakich dopatrzyły się Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza w trakcie budowy kanalizacji w gminie Świerzno, w trakcie budowy drogi Gostyń – Trzebieradz. O sprawie poinformowaliśmy lokalnego parlamentarzystę ponad miesiące temu, prosząc o informację, jakie działania podejmie w tej sprawie. Niestety odpowiedź nie nadeszła do dziś. Wczoraj nie udało nam się skontaktować z parlamentarzystą – jego telefon milczał.

O nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji drogowej w Trzebieradzu w gm. Świerzno pisaliśmy ponad 2 lata temu po przeprowadzeniu kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W trakcie kontroli w 2011 roku badaniem objęto przetarg  z 2009 r. na  przebudowę drogi Gostyń – Trzebieradz, prowadzoną przez gm. Świerzno  na mieniu  powiatu kamieńskiego. Postępowaniem zajął się też Urząd Zamówień Publicznych. Z dokumentów, które otrzymaliśmy na początku stycznia jednoznacznie wynika, iż były wójt, jego zastępca Krzysztof Atras oraz inspektor Urzędu Gminy Czesław Kędziera naruszyli dyscyplinę finansów publicznych. O sprawie postanowiliśmy zawiadomić lokalnego parlamentarzystę Konstantego Oświęcimskiego, niestety bez rezultatu.

Zobacz także: UZP potwierdza – Gmina wydała pół miliona niezgodnie z prawem. Będzie dyscyplina finansów dla wójta Atrasa

Z przykrością musimy stwierdzić, iż to kolejny przypadek bierności posła. W ub. roku Konstanty Oświęcimski był jednym z parlamentarzystów, którego w trakcie spotkania osobistego, próbowaliśmy zainteresować tematem łamanie prawa i ignorowanie zapisów obowiązujących ustaw przez rządzących Kamieniem Pomorskim burmistrzów w sprawie prezesa PGK Adriana Guranowskiego.

Zobacz także: Poseł Joachim Brudziński zawiadamia Prokuraturę Okręgową w sprawie prezesa PGK Adriana Guranowskiego

Pomimo, iż poseł obiecał, że sprawie się przyjrzy, to dopiero poinformowanie parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości Joachima Brudzińskiego, spowodowało, iż ten po przeanalizowaniu przesłanych przez naszą redakcję dokumentów, bez wahania postanowił zawiadomić Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzysta ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

kamienskie.info