Jolanta Janik

Do 27 sierpnia można głosować na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wśród 19 osób wyłonionych po weryfikacji formalnej znalazło się dwóch przedstawicieli z terenu powiatu kamieńskiego – Jolanta Janik oraz Wojciech Celiński.

Termin głosowania na kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 27 sierpnia 2014 r. O terminowości oddanego głosu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W głosowaniu mogą brać udział osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Każda organizacja oraz podmiot ma prawo do oddania jednego głosu na jednego kandydata.

W kategorii pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zgłoszona została Jolanta Janik z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Kamieniu Pomorskim.

W kategorii edukacja, kultura, nauka, sztuka i dziedzictwo narodowe zgłoszono Wojciecha Celińskiego ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta.

Pobierz —- > kartę do głosowania < —-

Wypełnione formularze, można dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

kamienskie.info / źródło: Urząd Marszałkowski