image description

Już jutro w Dziwnowie rozpoczynają się XIV REGATY UNITY LINE DZIWNÓW 2014. Instrukcja żeglugi

1. PRZEPISY

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PZŻ) obowiązujących w latach 2013-2016.

Instrukcja Żeglugi zmienia następujące przepisy PZŻ: 32, 33, 35, A4, A4.1, A5,

2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW

Komunikaty zamieszczone będą na tablicy znajdującej się na w biurze Regat Mariny Dziwnów.

3. ZMIANY INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Zmiany w Instrukcji Żeglugi będą ogłaszane w Biurze Regat w dniu obowiązywania instrukcji.

Obowiązkowe spotkanie KR z Prowadzącymi jachty o godzinie 8:00 w celu omawiania trasy.

4. SYGNAŁY PODAWANE NA BRZEGU

Sygnały podawane na brzegu będą wystawiane na statku KR.

5. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.00 dla grup od I do III oraz VII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.15 dla grup od IV do VI oraz VIII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 13.00 dla grup od I do III oraz VII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 13.15 dla grup od IV do VI oraz VIII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.00 dla grup od I do III oraz VII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.15 dla grup od IV do VI oraz VIII

9 sierpnia, sobota, Wyścig IV

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.00 dla grup od I do III oraz VII

Sygnał startu do wyścigu planowany będzie o godzinie 10.15 dla grup od IV do VI oraz VIII

6. KLASY REGATOWE

Grupy w danej klasie zostaną utworzone po zgłoszeniu się co najmniej trzech jachtów.

Jachty z pomiarem KWR

I grupa KWR >= 1,2300

II grupa KWR < 1,2300

Jachty z pomiarem ORC bez podziału na grupy

III grupa ORC

Jachty bez pomiaru o długości całkowitej:

IV grupa jachty do 8,50 m

V grupa jachty od 8,51 m do 10,00 m

VI grupa jachty powyżej 10,01 m

Samotnicy

VII grupa jachty bez pomiarów

Jachty sportowe (bez wyposażenia turystycznego)

VIII grupa jachty bez pomiarów

Uwaga! Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR (znajduje się na liście jachtów pomierzonych) może być klasyfikowany w obu grupach ale nie może uczestniczyć w klasyfikacji jachtów bez pomiaru.

7. FLAGI KLAS

Stosowana będzie flaga klasy „Q” dla jachtów startujących w grupach od I do III oraz VII.

Stosowana będzie flaga klasy „K” dla jachtów startujących w grupach od IV do VI oraz VIII.

7 sierpnia, czwartek, Wyścig I

7 sierpnia, czwartek, Wyścig II

8 sierpnia, piątek, Wyścig III

Sędzia główny, licencja nr 771, Izabella Kidacka, telefon 781-514-121

Sędzia, licencja nr 650, Marta Bielinowicz, nr telefon 502-926-181