Karpiński / Jędrzejewski

Andrzej Jędrzejewski, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego postanowił na swoim facebookowym profilu opublikować polemikę Bronisława Karpińskiego wystosowaną do artykułu „Kamień Pomorski – Miasto zmarnowanych szans”, który ukazał się w internetowym wydaniu tygodnika „7 dni Puls Tygodnia”:

„Zacytowany artykuł w pierwszej kolejności wymaga przede wszystkim sprostowania. Otóż w części zatytułowanej „Problemów jest wiele” znajdziemy słowa: „Statystyki mówią same za siebie. Spośród 9190 mieszkańców miasta, w listopadzie 2013 roku aż 3761 było zarejestrowanych jako bezrobotni. To o 200 osób bez pracy więcej, niż odnotowano miesiąc wcześniej. Bezrobocie w Kamieniu wynosi 40 procent!” – To ewidentna nieprawda. W listopadzie 2013 roku zarejestrowanych w gminie Kamień Pomorski było 1001 bezrobotnych. Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskaźnik bezrobocia dla gminy wynosił w tym czasie 10,4 %. W tekście pojawiają się też informacje o szeregu zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, jednak nie wszystkie związane są z naszym miastem. Zrozumiałe jest objęcie polem dyskusji całej gminy, jednak sięganie do wypadków, które miały miejsce poza jej granicami, a przypisywanie ich Kamieniowi Pomorskiemu, to już duże nadużycie. Sulikowo, o którym mowa w kontekście morderstwa, leży w innej gminie, podobnie w innej gminie ulokowany był „gangsterski skład” – nie będziemy wchodzić w szczegóły, gdzie dokładnie się to wydarzyło.

Nie pójdziemy tropem autora artykułu i nie będziemy robić negatywnej promocji naszym sąsiadom. W trakcie lektury trudno nie odnieść wrażenia, że jest to zbitek wyselekcjonowanych informacji pochodzących z policyjnej kroniki wypadków. Nie ma w naszym kraju miejscowości, gdzie w ogóle nie pije się alkoholu i nikt nie słyszał o narkotykach. Jest to problem ogólnopolski. Bolesne w tym wszystkim jest szczególnie to, że codzienne problemy, z jakimi boryka się cały kraj, pomieszane zostały z kamieńskimi prawdziwymi tragediami, które tak naprawdę mogły wydarzyć się wszędzie. Pisząc tak niesprawiedliwie o Kamieniu, autor z jakiegoś powodu pominął bądź zmarginalizował kamieńskie powody do dumy, wszystko to, co udało się osiągnąć i co każdego dnia robią mieszkańcy z myślą o przyszłości swojej i swoich dzieci.

– W ostatnich latach rozwinęła się działalność instytucji związanych ze sportem i kulturą. Mowa tutaj szczególnie o Kamieńskim Domu Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, które to instytucje po likwidacji w latach dziewięćdziesiątych ich odpowiedników tworzone były na nowo. Wybudowana została Hala widowiskowo-sportowa, powstały dwa boiska Orlik, nowe przedszkole, place zabaw, świetlica wiejska w Rozwarowie. Łącznie w gminie działa 7 świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii, które pomagają w opiece nad dziećmi. Mimo trudnej sytuacji finansowej nie została zlikwidowana żadna gminna placówka oświatowa – nadal funkcjonuje tu 5 szkół podstawowych, w tym trzy na terenach wiejskich. Przy każdej z nich działa oddział przedszkolny. Gmina przeznacza znaczne środki na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy, który nadal się rozwija. Są to różnego rodzaju zadania, z których największe wsparcie otrzymują projekty z dziedziny sportu, w tym piłka nożna i żeglarstwo. Korzysta z nich wiele kamieńskich dzieci i młodzieży. Gmina stawia na rozwój turystyki, stąd, poza szeregiem inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej (modernizacja ulic: Szczecińska, Długosza, Szpitalna, Wolińska, Willowa, Os. Chopina, Mariańska, Bałtycka, Staromiejska; dróg w miejscowościach: Benice, Górki, Rzewnowo, Trzebieszewo, Grębowo, Wrzosowo), wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mokrawicy oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy), a także modernizacji i budowy nowego oświetlenia ulicznego (m.in. solary na terenach wiejskich), zrealizowana została wielka inwestycja w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – wybudowano nowoczesny port jachtowy na 240 miejsc postojowych na wodzie. Dzięki temu Kamień przyciąga coraz większą ilość miłośników sportów wodnych, odbywa się tu też coraz więcej znaczących imprez żeglarskich o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2010 roku wszyscy cieszyliśmy się z sukcesu organizacyjnego Mistrzostw Europy w klasie Optimist, już wkrótce w sierpniu br. przyjadą do nas uczestnicy ME w klasie Słonka, a w 2015 roku organizowane w Kamieniu będą Mistrzostwa Świata w kl. Optimist. Wielką szansą dla całej gminy będzie uruchomienie Kamieńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – jako podstefy Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Warto na koniec przytoczyć liczby dot. budżetu gminy i wydatków na inwestycje. Jeszcze w 2007 roku budżet ten zamknął się kwotą 28 300 033 zł, z czego na inwestycje wydatkowano kwotę 4 400 531 zł. Dwa lata później w 2009 roku budżet po stronie wydatków wzrósł do 50 810 014 zł, w tym na inwestycje wydatkowano rekordową kwotę 18 998 825 zł. Kolejne lata przyniosły realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, co potwierdzają liczby:

2010 rok – wydatki ogółem w budżecie – 40 917 000 zł, w tym 6 260 000 zł na inwestycje
2011 rok – wydatki ogółem w budżecie 52 123 000 zł w tym 18 531 000 zł na inwestycje
2012 rok – wydatki ogółem w budżecie 47 403 000 zł w tym 10 304 000 zł na inwestycje.
Mimo problemów, których nie brak w całym kraju, Kamień Pomorski nadal się rozwija.

To miasto pozytywnych zmian, otwarte na nowe propozycje rozwoju i współpracy. Burmistrz Kamienia Pomorskiego – Bronisław Grzegorz Karpiński”

kamienskie.info