Ratusz

24  marca br. Burmistrz Kamienia Pomorskiego Bronisław Karpiński odebrał w Warszawie nagrodę przyznaną naszemu miastu za WYDATKI NA OŚWIATĘ PONAD SUBWENCJĘ. – Kamień Pomorski zajął bowiem II miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” według skali dopłat do subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2009-2012 w kategorii miasta powiatowe. Gmina Kamień Pomorski jest organem prowadzącym w stosunku do dwóch przedszkoli publicznych na terenie miasta, dwóch oddziałów przedszkolnych – we Wrzosowie i Benicach, pięciu szkół podstawowych oraz gimnazjum. Obecnie z tego systemu korzysta 1434 uczniów w ogółem 85 oddziałach, co daje średnio 17 uczniów na oddział. Tak komfortowa struktura pozwala utrzymywać jakość nauczania na wysokim poziomie. Warto dodać, iż na zadania oświatowe w 2013 roku gmina przeznaczyła kwotę około 14 mln zł, z czego 35 % to środki własne gminy.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim