Kamień Pomorski panorama

581 mieszkańców miasta oraz 144 mieszkańców wsi ubyło w gminie Kamień Pomorski przez ostatnie cztery lata. To niemalże 5% spadek liczby ludności wynikający z ujemnego przyrostu naturalnego oraz emigrowania mieszkańców. Jak się okazuje problem wyludniania się osiągnął skalę ogólnopolską. Według najnowszych danych Eurostatu, Polskę w ostatnim czasie opuściło blisko 2 mln mieszkańców.

Według danych uzyskanych z ewidencji ludności na dzień 3 listopada 2014 roku w gminie mieszkało 14 255 osób, z czego na miasto przypada 8 908 a na wieś 5 347 osoby. Dla porównania w 1998 roku w Kamieniu mieszkało 9729 osób, natomiast na wsi 5632.

Obecnie na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych, Gimnazjum, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz trzy szkoły średnie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i  Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Placówki kulturalne to: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kamieński Dom Kultury oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec ub. roku w gminie znajdowały się cztery przedszkola zapewniające miejsce dla 326 uczniów. Na koniec 2013 roku w przedszkolach uczyło się 296 dzieci, w szkołach podstawowych 703 dzieci a w gimnazjum 320 uczniów.

W mieście urodziło się 114 dzieci natomiast zmarły 153 osoby. Na koniec 2013 roku do użytku oddano 29 mieszkań.

Jak czytamy w jednym z dokumentów „Gmina Kamień Pomorski ze względu na swoje położenie i atrakcje turystyczne oraz kulturalne jest licznie odwiedzana przez turystów, zwłaszcza w okresie letnim.”

kamienskie.info