2014.04.14_016

Na przełomie marca i kwietnia odbył się w Warszawie zjazd Polskiego Związku Karate, trzeciej co do liczebności organizacji sportowej w naszym kraju. Zrzeszonych jest w nim 314 klubów i około 35 tys. osób ćwiczących karate. Celem zjazdu było wyłonienie nowych władz związku na nadchodzącą nowa kadencję funkcjonowania tego stowarzyszenia. Do Warszawy, gdzie odbywały się obrady przyjechało 272 delegatów uprawnionych do glosowania. Bardzo sprawne obrady zapewnił wybrany przewodniczący zjazdu, sensei Paweł Sujka – na co dzień przewodniczący Rady Miejskiej ze Świnoujścia. Wiceprzewodniczącym zjazdu został Andrzej Jedrzejewski. Ponieważ najnowsze dyrektywy Ministerstwa Sportu mówią o tym iż szefem związku nie można być dłużej 2 kadencje wieloletni prezes Polskiego Związku Karate pan Wacław Antoniak który piastował te funkcję przez 31 lat i wciąż cieszył się dużym szacunkiem i popularnością wśród członków związku nie mógł kandydować na funkcje prezesa. Nowym szefem Polskiego Związku Karate wybrano Macieja Sokołowskiego, zaś Wacława Antoniaka, Andrzeja Drewniaka i Janusza Piepiorę z Kowar na stanowiska wiceprezesów związku.

Goszcząc w poniedziałek  14 kwietnia br. prezesa Antoniaka w kamieńskim ratuszu dowiedzieliśmy się także iż nadal czynnie staruje on w kategorii masters (sportowcy powyżej 35 roku życia) w zawodach sportowych. Sukcesy Pana Wacława to m.in. zajęcie III miejsca w konkurencji kata w Berlinie, jak również zajęcie II miejsca na zawodach Italia Open ok 3 tygodni temu. Jak podkreśla Pan Antoniak, treningi karate może rozpocząć każdy, niezależnie od predyspozycji fizycznych ćwiczącego. Jest to relatywnie tania dyscyplina sportu. Tutaj sprzęt nie odgrywa istotnej roli, najważniejsze są treningi, odpowiednia dieta oraz sala do ćwiczeń. Plusy tej dyscypliny sportowej to praktyczne zastosowanie umiejętności walki wręcz w przypadku potrzeby obrony oraz równomierny rozwój mięśni.

Na terenie całego kraju Pan Wacław prowadzi akademię pt. „Zarządzając zdrowiem”. Obecnie drugi taki wykład jest przygotowywany w partnerskim mieście Kowary. Na spotkaniach poruszane są takie tematy jak sposób zdrowego trybu życia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, prawidłowe odżywianie się, a także ruch.

Kamieński trener kończył studia trenera klasy mistrzowskiej w karate, (obecnie takie studia mają ukończone tylko 4 osoby w kraju). Jest głównym trenerem karate w Kamieniu Pomorskim. Zajęcia w naszym mieście prowadzi od ok. 8 lat. Na dzień dzisiejszy w zajęciach z tej dyscypliny uczestniczy ok. 50 osób z naszej gminy. Na zakończenie spotkania Pan prezes wręczył Andrzejowi Jędrzejewskiemu dyplom z pomyślnie zdanego egzaminu na stopień 3 dan.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim