20140404105121

Kazimierz Bazela został powołany na stanowisko naczelnego lekarza dla uzdrowisk w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim. Kazimierz Bazela ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Jest lekarzem specjalistą z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz wojskowej medycyny morskiej. Posiada także pierwszy stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej”. Pracował m.in. jako lekarz na okrętach desantowych w Świnoujściu, w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Uzdrowisku Świnoujście S.A. oraz Zrzeszeniu Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium Uzdrowiskowym „ENERGETYK” w Świnoujściu. Przebywał również na rocznej misji pokojowej w Kambodży i Libanie.

Do obowiązków Naczelnego Lekarza Uzdrowisk będzie należało m.in: prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski oraz kontrolowanie ich w zakresie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, współdziałanie z konsultantem krajowym i konsultantem wojewódzkim do spraw balneologii i medycyny fizykalnej, a także udział w pracach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zatrudnionej w uzdrowisku.

20140404105205

Poszukiwania dwóch naczelnych lekarzy uzdrowisk dla naszego województwa trwały kilka lat. Publikowane cyklicznie ogłoszenia o naborze pozostawały bez odpowiedzi głównie ze względu na wysokie wymagania, jakie według przepisów musi spełniać kandydat na to stanowisko. W marcu 2013 wojewoda powołał Daniela Kołodziejczyka na naczelnego lekarza dla uzdrowisk Kołobrzeg, Dąbki i Połczyn Zdrój. Od 1 kwietnia 2014 funkcję naczelnego lekarza uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski pełni Kazimierz Bazela.

źródło:
ZUW Szczecin