Celiński

Jadwiga Adamowicz jako radna powiatu ma wyraźnie pecha. Drugi raz zadaje pytanie staroście Beacie Kiryluk o strategię powiatu kamieńskiego i drugi raz dostaje bzdurną odpowiedź, wskazującą na to, że starosta nie wie czym się zajmuje i co się dzieje w powiecie. Udzieloną na piśmie odpowiedzią obnaża kolejny raz swoją niekompetencję i  bezmyślność.

Przypomnijmy, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w październiku ubiegłego roku, na której rozpatrywano wniosek opozycji o odwołanie Kiryluk radna Jadwiga Adamowicz zadała pytanie o strategię powiatu kamieńskiego. Wówczas Beata Kiryluk ośmieszyła się myląc strategię powiatu kamieńskiego z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz także: Starosta nie wie nad czym pracuje. „Kiryluk się ośmiesza na każdym kroku” [Film]

Również jesienią wojewoda zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 listopada 2013 roku stwierdził nieważność w części Zarządzenia Starosty Kamieńskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad strategią powiatu. Wojewoda stwierdził iż zarządzenie to naruszyło Konstytucję RP.

Na zadane w styczniu przez radną Jadwigę Adamowicz pytanie, na jakim etapie są obecnie  prace nad strategią powiatu kamieńskiego, starosta Kiryluk udzieliła odpowiedzi w sprawie strategii oświatowej powiatu!

Osoba zajmująca najważniejszą funkcję w powiecie nie ma zielonego pojęcia o co kto pyta. Myli projekty dokumentów. Jest nieprzygotowana do pełnienia funkcji. Nie ma wiedzy w sprawach strategicznych, co ciągle potwierdza swoim działaniem lub jego brakiem.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Przewodniczącego Rady Powiatu, na którego ręce radna złożyła interpelację w sprawie strategii powiatu.

– Najprawdopodobniej doszło do złego zrozumienia pytania przez Panią Starostę lub pracowników, którzy udzielali odpowiedzi. – stwierdził w rozmowie z naszą redakcją Mateusz Flotyński.

kamienskie.info