Poznaliśmy założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanej modernizacji Parku Miejskiego im Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. Park położony Jest w strefie uzdrowiskowej „A”. Urzędnicy starają się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na inwestycję wartą około 4,5 mln złotych. 

Na terenie parku miałby stanąć pawilon parterowy (toalety publiczne), murki, nowe ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, urządzenia do siłowni zewnętrznej, trzy podświetlone fontanny (gotycka, szklana kula i fontanna z kamieni wierconych), schody terenowe, pochylnie dla niepełnosprawnych mające pomóc w pokonaniu lokalnych różnic terenu, kładka piesza nad ulicą Solskiego, 38 latarni. Na terenie parku stanie tężnia solankowa. Inwestycja miałaby pochłonąć ok. 4,5 mln złotych.

Przebudowa miałaby się rozpocząć w przyszłym roku. W związku z tym Gmina Kamień Pomorski złożyła z końcem lutego br. wniosek do konkursu na dofinansowanie ze środków RPO WZ działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura turystyki uzdrowiskowej.