a

Przed rokiem pisaliśmy o oddaniu do użytku w Wolińskim Parku Narodowym nowych schodów na Kawczą Górę. Ta inwestycja kosztowała ponad 1 mln złotych i stanowi swojego rodzaju atrakcję turystyczną. Niestety projektujący wymyślili gigantyczną konstrukcję zakłócającą unikatowy naturalny krajobraz klifu nadmorskiego. Teraz okazało się, że skutki tej budowlanej megalomani są katastroficzne, bowiem nieodwracalnie naruszono w tym miejscu klif nadmorski co potwierdziła ostatnia nawałnica.

Prace budowlane przy konstruowaniu schodów na Kawczą Górę naruszyły strukturę klifu oraz zniszczyły naturalną roślinność. Przygotowujący i prowadzący tę inwestycję wykazali się małą wyobraźnią i profesjonalizmem. Projektujący schody, zapomnieli o żelaznej zasadzie, która nakazuje rekultywację, umocnienie zbocza klifu oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej – nasadzenie odpowiednich gatunków – możliwie szybko po zakończeniu robót. Terenu klifu przy powstałej tak masywnej konstrukcji nie obłożono także faszyną umacniającą i stabilizującą warstwę nawierzchniową.

Ostatnia intensywna ulewa spowodowała przy schodach ogromne naruszenie powierzchni klifu zniszczenie gleby i resztek roślinności. Nastąpiło wymycie gruntu i obsunięcie fragmentów schodów. Ponowne ulewne deszcze mogą naruszyć konstrukcję obiektu.

Wyspiarz Niebieski