Koalicja

Podczas jutrzejszej sesji Rady Powiatu, na wniosek Zarządu radni przegłosują projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu postępowania naprawczego Powiat Kamieńskiego na lata 2014-2016. Zawiera on rezygnację z zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie. Potwierdziły się więc spekulacje na temat zmiany stanowiska dwóch radnych wspierających do tej pory koalicję w sprawie likwidacji wolińskiej placówki. Opozycja zaciera ręce, w końcu toczyła z koalicją w tej sprawie boje od 2011 roku.

Chodzi o radnego Lecha Ziółkowskiego, który wbrew swojemu wcześniejszemu stanowisku na temat Programu postępowania naprawczego, już po jego uchwaleniu miał razem z członkiem Zarządu Adamem Celińskim ostro sprzeciwić się likwidacji Poradni i przekształceniu jej w filię.

– Od początku zwracaliśmy uwagę, iż decyzje w sprawie Poradni są nieprzemyślane. Podchodzę do decyzji samorządowców z Wolina z dużą aprobatą – mówił w rozmowie z naszą redakcją pod koniec lutego 2014 roku radny Anatol Kołoszuk.

Wolińska poradnia od samego początku była solą w oku niektórych radnych. Do jej likwidacji w sumie podchodzono trzykrotnie. Zawsze głównym powodem miały być oszczędności. Nieoficjalnie mówiło się, iż komuś bardzo zależało na zagospodarowaniu budynku, w którym mieści się placówka.

O pierwszych zakusach dotyczących jej likwidacji i przekształceniu w filie dowiedzieliśmy się pod koniec 2011 roku. Projekt uchwały zniknął z porządku obrad tak szybko jak się pojawił. W uzasadnieniu poinformowano iż planowane są zmiany w systemie oświaty, które nałożą na powiaty obowiązek tworzenia centrów rozwoju edukacji, które mają powstać na bazie istniejących poradni, bibliotek, placówek doskonalenia zawodowego. W związku z planowanymi zmianami Zarząd poczuł potrzebę ponownej, dogłębnej analizy.

Edward Arys

Kolejna próba została podjęta 19 grudnia 2012 roku. Wtedy to głosami radnych koalicji Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie.

Pozbywamy się kadry kierowniczej, pozbywamy się pracowników niepedagogicznych, ponieważ nie jest to potrzebne. Obcinamy koszty administracyjne i obsługiargumentowała w grudniu 2012 r. dość prosto Beata Kiryluk. Zgodnie z podjętą uchwałą intencyjną termin przekształcenia mijał pod koniec czerwca 2013 roku. 

Przyjęcie uchwały wywołało burzę. Nie miała opinii Komisji Oświaty, a pod obrady trafiła na zasadzie „wrzutki”. Część radnych na znak protestu opuściła salę sesyjną. To nie zraziło jednak Beaty Kiryluk. Z powodu braku kworum zarządzono przerwę. Do Starostwa dotarł radny Adam Celiński, którego tego dnia nie było na sesji. Ostatecznie 6 głosami „za”, przy dwóch głosach przeciw i jednym wstrzymującym się uchwała o zamiarze likwidacji Poradni i przekształceniu jej w filię została podjęta.

Do 4 czerwca 2013 roku nikt nie podejmował żadnych działań. Wtedy to na stronie Starostwa Powiatowego pojawił się komunikat Beaty Kiryluk jako Przewodniczącej Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeznaczony dla mieszkańców gmin Wolin i Międzyzdroje, informujący, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie będzie przyjmowała klientów w aktualnej siedzibie placówki w Wolinie przy ulicy Kolejowej 1.

Trzecie podejście nadeszło wraz z przyjęciem 22 stycznia 2014 roku Programu postępowania naprawczego na lata 2014 – 2016 dla Powiatu Kamieńskiego. Jednym z zapisów przyjętego przez koalicję dokumentu była kwestia likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie i przekształcenie jej w filię.

 Będziemy ją przenosić tak jak mówiliśmy. To jest część Programu naprawczego, czyli utworzenie filii. Będę Państwa prosiła o poparcie tego projektu. Najpierw stanie to na Zarządzie a później będziemy procedowali na sesji – poinformowała w trakcie obrad 22 stycznia Beata Kiryluk.

Jeżeli podczas jutrzejszej sesji Rada przegłosuje uchwałę w sprawie rezygnacji z zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie po latach bojów jej pracownikom uda się przetrwać obecną kadencję, dzięki zmianom i organizacji pracy, które sami zaproponowali Zarządowi.

kamienskie.info