Sesja Rady Miejskiej

W polskich gminach trzech na czterech radnych to mężczyźni. Nowy Kodeks wyborczy  może sprawić, że kobiet radnych gmin będzie jeszcze mniej – alarmuje Instytut Spraw Publicznych. Sprawdziliśmy jak to jest u nas, w powiecie kamieńskim, w obecnej kończącej się kadencji. Najmniej kobiet jest w Radach gminy Świerzno i Wolin, najwięcej  w Golczewie i Dziwnowie.

Jesienią wybory do rad gmin po raz pierwszy odbędą się według nowego Kodeksu wyborczego – w jednomandatowych okręgach wyborczych. Instytut Spraw Publicznych ostrzega, że to może zmniejszyć szanse kobiet na wygraną. Już dziś w 61 gminach nie ma w radzie ani jednej. W  wyborach samorządowych 2010 na listach wyborczych było ok. 31 proc. kobiet, ok. 22 proc. zdobyło mandat.

W radach gmin z terenu powiatu kamieńskiego najwięcej kobiet jest w gminie Golczewo-na 15 radnych jest ich 7 a w gminie Dziwnów tylko o jedną mniej czyli  6. W  gminach Międzyzdroje i Kamień Pomorski  kobiet  radnych jest po równo – 3, a najmniej w gminie Świerzno i Wolin – tylko 2.

W połowie Rad gmin naszego powiatu, czyli w  Dziwnowie, Golczewie i Kamieniu Pomorskim, również kobiety  pełnią funkcje Przewodniczących. Tylko w jednej gminie Golczewo zarówno Przewodnicząca Rady jak i Wiceprzewodnicząca to kobiety.

Wiceprzewodniczącą mamy też w gminach Świerzno i Międzyzdroje. Jedynie męska grupa szefująca Radzie jest w gminie Wolin.

W jesiennych wyborach samorządowych zmienią się też zasady jeśli chodzi o umieszczanie kobiet na liście w wyborach do rady powiatu. Po raz pierwszy na listach wyborczych będzie musiało być minimum 35 procent kobiet lub mężczyzn. Taka zmiana ma zwiększyć udział kobiet w polityce. Dzisiaj w Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 17 radnych mamy 4 kobiety. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim to sami mężczyźni.

W wyborach ogłoszonych na 16 listopada 2014 roku  powiat kamieński jest podzielony na 4 okręgi wyborcze obejmujące:

– gm. Kamień Pomorski5 mandatów (do 10 kandydatów na liście, w tym 4 kobiety)

-gm. Wolin4 mandaty (do 8 kandydatów na liście, w tym 3 kobiety)

-gm. Międzyzdroje i Dziwnów4 mandaty (do 8 kandydatów na liście, w tym 3 kobiety)

-gm. Golczewo i Świerzno 4 mandaty (do 8 kandydatów na liście, w tym 3 kobiety)

kamienskie.info

Czy zgadzacie się z opinią Instytutu Spraw Publicznych, że okręgi jednomandatowe spowodują zmniejszenie ilości kobiet radnych?

Zobacz wyniki

Czy obowiązek umieszczania 35 % kobiet na listach do powiatu zwiększy udział kobiet w życiu publicznym?

Zobacz wyniki