Dziś (7.06) w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej otwarto nową wystawę czasową zatytułowaną „Architektura ceglana pobrzeża Bałtyku – nowe perspektywy badań”. Prezentowana jest na niej historia architektury gotyckiej. Na specjalnie do tego celu przygotowanych planszach znajdują się informacje o budowlach powstałych w średniowieczu na terenie obecnego Pomorza, Warmii i Mazur.

Na szczególną uwagę zasługują informacje o pracach archeologicznych prowadzonych na terenie Klasztoru Dominikanów w Gdańsku – odkrytych i zachowanych kamiennych fundamentach kościoła, które obecnie można oglądać pod halą targową.

Uzupełnieniem wystawy są cegły i kształtki ceglane odkryte w latach 2012-2014 podczas prac archeologicznych prowadzonych na tzw. Kwartale Dominikańskim. Wyróżniają się kształtki na których widoczne są odciski łap psów i palców – powstały one w trakcie produkcji cegieł w średniowieczu.

źródło:
MHZK