Sesja Rady Powiatu

Stosunkiem głosów 9 „za” przy 4 „wstrzymujących się” radni wyrazili zgodę, na udzielenie 70 tys. złotych pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Święcickiego w likwidacji. Środki mają być przeznaczone na zaległe wynagrodzenie. Niestety nie jest to pierwsza tego typu pożyczka w kwietniu 2013 roku zdecydowano się przekazać 80 tys. zł także na zaległe pensje.

Bardzo proszę na wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki pani Likwidator dla Szpitala Powiatowego im. Heliodora, dlatego, że przypominam Państwu, że mamy zajęte konta przez Urząd Skarbowy i ZUS. Od początku mówiliśmy przy pierwszej pożyczce (przyp red. w kwietniu radni przeznaczyli 80 tys. zł), że to jest za mała kwota, nie przewidzieliśmy tylko podatku VAT który został zatrzymany przez Urząd Skarbowy. Pracownicy czekają na wypłatę a my musimy zapłacić chociaż część tego podatku VAT – poinformowała Beata Kiryluk

Starosta ma nadzieję, że powiatowi uda się otrzymać pożyczkę państwową i przy pomocy programu naprawczego w pierwszym kwartale przyszłego roku wszystkie zobowiązania szpitali zostaną zlikwidowane.

O ile dobrze sobie przypominam, to w tym roku podejmowaliśmy ten temat. Na początku miało to być dofinansowanie w kwocie chyba 100 tys. zł ale Rada się nie zgodziła. Czy ciągle będziemy zaskakiwani, że to jest za mało? Czy wpływają na to jakieś dodatkowe czynniki, które są nam nieznane? Czy my nie mieliśmy wtedy pieniędzy, pomysłu i teraz pożyczamy? Tak nie może być, tym bardziej, że trochę zrobiliśmy, aby ograniczyć koszty ale dalej musimy mimo to wydawać pieniądze. Nie generujmy dodatkowych bieżących kosztów. Nie jest sztuką, aby wziąć pieniądze i je przelać – stwierdził radny Dariusz Abramowicz.

Sesja Rady Powiatu

Zastanawia mnie jedna rzecz, przeczytałem informacje z prac Zarządu, który wcześniej negatywnie się ustosunkował do przekazania środków, gdyż jak będzie pożyczka państwowa to sprawę załatwimy kompleksowo a dzisiaj Zarząd jednak prosi, żeby te 70 tys. przekazać. Nie można stawiać nas w takiej sytuacji, że jak szanowni radni nie podejmą tej uchwały to ludzie nie dostaną pieniędzy na święta. My nie chcemy głosować tak, aby ktokolwiek nie dostał pieniędzy, ale nie możemy nieustannie dokładać pieniędzy – powiedział radny Anatol Kołoszuk – Okazuje się, że to nie jedyne zaległości, pozostały też kwestie zaległego podatku od nieruchomość, można to przecież jakoś negocjować.

Beata Kiryluk poinformowała, iż wielokrotnie zwracała się do Burmistrza Karpińskiego z prośbą o umorzenie, niestety radni nie wyrazili na to zgody. Swoje wątpliwości co do przekazywania kolejnych pieniędzy Likwidatorowi wyraził także Lech Ziółkowski. W ocenie radnego, pieniądze powinny być „znaczone” i powinny trafiać tylko na wynagrodzenia dla pracowników.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Likwidatora, nie tylko konta zostały zajęte przez komornika, ale także wierzytelność jaką każdego miesiąca uiszcza spółka EMC. Z kwoty 70 tys. złotych na którą mieli zdecydować się radni, 42 tys. ma zostać przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników, natomiast 28 tys. zł na podatek VAT (Wszystkie zaległe należności z tego tytułu wynoszą 150 tys. złotych) Pracownicy nie dostają wypłat od września. Obecnie przy likwidacji pracuje księgowa, likwidator oraz radca prawny, pozostałe osoby to stażyści z Urzędu Pracy.

kamienskie.info