Dworek von Kleista

Trwa kolejny etap prac związanych z renowacją dworu von Kleista w Kamieniu Pomorskim pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ks. Dariusza Żarkowskiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona. Przypomnijmy, w ub. roku wzmocniono fundamenty budynku.

Obecnie prowadzone są badania wewnątrz dworu von Kleista. Udało nam się dokonać odkryć, które rzucają nowe światło na historię rozwoju osiedla katedralnego na przestrzeni wieków tłumaczy archeolog Grzegorz Kurka.

Dworek von Kleista

W trakcie prac ziemnych uwidoczniono masywne fundamenty wykonane z głazów narzutowych spojone ze sobą częściowo zaprawą wapienną, częściowo piaskiem i zmurszałą cegłą.

Zobacz także: Sensacyjne odkrycie w Kamieniu Pomorskim. Zobacz film!

Dworek von Kleista

Fundamenty, które odkryliśmy są elementami muru obronnego osiedla katedralnego. Wiemy, że ściana wschodnia dworu von Kleista została zbudowana w miejscu gdzie stał mur obronnymówi Grzegorz Kurkaudało nam się odkryć fragmenty murów, które bez wątpienia pochodzą z ok. drugiej połowy XIV wieku. Są to pozostałości po kurii dziekana, która uległa spaleniu w XIX wieku.

Dworek von Kleista

W trakcie prac znaleziono także fragmenty kości, ceramiki oraz monetę z XVI wieku, księcia Fryderyka II, tzw. „szerf pomorski” który trafił do kamieńskiego muzeum.

kamienskie.info