Działki dla pogorzelców

Milion złotych ma zostać wprowadzone do budżetu gminy Kamień Pomorski z tytułu sprzedaży działek w Łukęcinie, które gmina Kamień Pomorski otrzymała od wojewody zachodniopomorskiego w 2009r. Decyzje w tej sprawie podejmą na najbliższej sesji radni. Środki mają być przeznaczone na realizację Porozumienia zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącego pomocy poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Działki o których mowa usytuowane są w Łukęcinie, tuż nad morzem. W połowie września 2012 roku informowaliśmy Czytelników portalu kamienskie.info o braku działań kamieńskiego magistratu w kwestii ich zbycia. Zadawaliśmy sobie też pytanie dotyczące zasadności wykorzystania środków z ich zbycia na potrzeby zapisane w porozumieniu pomiędzy gminą Kamień Pomorski a wojewodą Zachodniopomorskim trzy lata po tragedii do jakiej doszło 13 kwietnia 2009 roku.

Zobacz także: Pieniądze dla poszkodowanych w pożarze od 3 lat na papierze!

Porozumienie zawiera zapisy mówiące, iż pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na jeden z poniższych celów, przy czym na określony w punkcie b) nie mniej niż 20% :

a) pomoc finansową i specjalistyczną w leczeniu i rehabilitacji osób poszkodowanych, w tym także niezbędną pomoc psychologiczną,

b) objęcie specjalnym programem pomocowym 25 dzieci poszkodowanych w wyniku pożaru (pomoc stypendialna, zorganizowanie wypoczynku letniego, sfinansowanie rozwoju zainteresowań, zorganizowanie opieki przedszkolnej),

c) pokrycie kosztów budowy ciągów komunikacyjnych pieszych, do budynków socjalnych przy ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim,

d) pokrycie kosztów wykonania zadaszenia niezniszczonej w wyniku pożaru części budynku socjalnego przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim,

e) inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb, związane z pomocą dla pogorzelców.

W przypadku gdyby gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości większe środki niż niezbędne na sfinansowanie oraz udzielenie pomocy poszkodowanym w sposób wymieniony powyżej, Gmina byłaby zobowiązana do wykorzystania pozostałej kwoty na działania związane z aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem, długotrwale bezrobotnych, o obniżonej wartości do pracy, o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

kamienskie.info