fot. Dom Dziecka w Wisełce

Anna Kuryłowicz została wybrana na nowego pełniącego obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Wisełce. Nowa dyrektor ma pełnić swoje obowiązki do 1 kwietnia 2013r. Zastąpiła na tym stanowisku Krystynę Gogacz od połowy lipca 2012r. Jest trzecim z kolei p.o dyrektorem Domu Dziecka w Wisełce wybranym bez konkursu w przeciągu siedmiu miesięcy.

14 marca 2012r. Zarząd Powiatu powołał (do grudnia 2012r.) na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Wisełce panią Marzenę Koziec – Muchę. W uzasadnieniu do wyboru po rozstrzygnięciu konkursu, który odbył się w marcu, czytamy: „Pani Marzena Koziec – Mucha zaprezentowała się jako osoba znająca problemy i istotne zagadnienia z zakresu działalności domu dziecka. Jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych”.  Była dyrektor od samego początku nie przypadła do gustu członkom Zarządu, gdyż jak powiedziała nam w wywiadzie przeprowadzonym w lipcu ub. roku do placówki trafiła z sugestią, aby przygotować placówkę do likwidacji. Dyrektor tłumaczyła nam, iż otrzymała ustne zarządzenie od wicestarosty

Zobacz także: „Tu, niestety toczą się walki polityczne, a niektórzy radni rozwiązują swoje osobiste konflikty”

Zamiast przygotowań do likwidacji, Marzena Koziec – Mucha rozpoczęła starania o uzyskanie sponsorów, pomimo krótkiego okresu dyrektorowania zorganizowała także festyn. Była dyrektor popadła w konflikt z członkami Zarządu i 3 lipca zapadła decyzja o jej odwołaniu. Nie pomogły protesty wychowanków Domu Dziecka, apele w mediach.

Zobacz także: Zarząd Powiatu odwołał dyrektora Domu Dziecka w Wisełce

17 lipca po dwóch tygodniach od odwołania, na stanowisko p.o dyrektora została powołana Renata Hengielska, która po kilku godzinach od powołania zrezygnowała. W związku z brakiem kandydatów na to stanowisko, Beata Kiryluk zdecydowała się powierzyć funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym  w Kamieniu Pomorskim – Krystynie Gogacz. Pani Gogacz w pracy zawodowej zajmowała się placówkami oświatowymi. Z wykształcenia jest ekonomistką. Osoba, która mogła być zatrudniona na stanowisku domu dziecka zgodnie z art. 97 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  musiała posiadać wykształcenie wyższe magisterskie  lub tytuł równorzędny na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji oraz 3-letni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną. Brak wymaganych kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zraził Beatę Kiryluk. Krystyna Gogacz pełniła swoją funkcję do 31 stycznia.

kamienskie.info