Sesja Rady MIejskiej w Golczewie

Komisja Rewizyjna zajmie się skargą radnej powiatu Jadwigi Adamowicz, która 21 marca została wbrew przepisom obowiązującego prawa zwolniona z pracy w Urzędzie Miejskim w Golczewie w trybie dyscyplinarnym. – Burmistrz wykorzystuje swoją funkcję w celu upokorzenia mojej osoby. W rozmowie ze mną powiedział, że ma opinię prawną zezwalającą mu na łamanie prawa – mówiła podczas dzisiejszej sesji radna Jadwiga Adamowicz.

– My radni w takich ciężkich sytuacjach nie wiemy jak się zachować. Nie znam paragrafów Kodeksu pracy, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat. Dla mnie to upokarzające, wstrzymam się od głosu, nie chciałabym złamać przepisów. – stwierdziła radna Danuta Bednarz.

Sesja Rady MIejskiej w Golczewie

Zobacz także: Burmistrz wysuwa kolejne oskarżenia. Radna Adamowicz: „To absurd, mobbing i nagonka polityczna”. Zobacz film!

Zgodnie ze Statutem gminy Golczewo, wszelkie pisma o charakterze skargi, które wpływają do Urzędu muszą być ocenione przez Radę. Decyzją siedmiu radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących się i dwóch głosów przeciw rajcy podjęli decyzję o skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej.

kamienskie.info

Poniżej załączamy pełną treść skargi Jadwigi Adamowicz:

Składam skargę na Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka w związku z tym, że świadomie łamiąc prawo, zwolnił mnie z pracy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, po 35 latach nienagannej pracy, bez żadnego wcześniejszego upomnienia. Zwolnienie to miało jedynie na celu oczernienie mojej osoby w opinii publicznej poprzez postawienie bezpodstawnych zarzutów oraz upokorzenie przez pozbawienie z dnia na dzień środków do życia.

Od 2010 roku jestem członkiem Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Burmistrz dopuścił się naruszenia art. 22 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. RP 2013, poz. 595), bowiem nie wystąpił wcześniej do Rady Powiatu o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy ze mną oraz naruszenia art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. RP 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.), podając przyczyny mojego zwolnienia z pracy, które nie zachowują jednakże przesłanek tego artykułu.

Rzekome domniemane zarzuty o popełnieniu przestępstwa przez moją osobę oraz informację o dyscyplinarny zwolnieniu mnie z pracy, upublicznił na stronie internetowej Gminy Golczewo, aby ten sposób nękania doprowadził mnie do granic wytrzymałości psychicznej.

Postępując w ten sposób burmistrz Andrzej Danieluk pokazał, że dla swoich osobistych korzyści świadomie łamie prawo i stosuje władzę absolutną (nawet z przejawami reżimu). Dlatego też, jako kierownik Urzędu Miejskiego w Golczewie, zastosował w zakładzie pracy taki tryb postępowania, który pozwolił mu osiągnąć ostateczny cel wcześniej stosowanego względem mojej osoby mobbingu.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o uznanie, że postępowanie burmistrza Andrzeja Danieluka jest świadomym łamaniem prawa w celu osiągnięcia bezpodstawnego oczernienia i upokorzenia mojej osoby.

Pragnę poinformować Radę, że skorzystam z przysługującego mi prawa i wniosę pozew do Sądu Okręgowego w Goleniowie o uznanie wypowiedzenia za nieskuteczne i przywrócenie do pracy.

W razie potrzeby jestem do dyspozycji Państwa Radnych, którzy zechcą wysłuchać moich wyjaśnień i obejrzeć dokumenty.