Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim dokonano otwarcia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum kieruje zatrudniony  od czerwca pracownik p. Andrzej Zieliński emerytowany oficer Wojska Polskiego z Trzebiatowa.

Nowe Centrum powstało dzięki staraniom Pana Zielińskiego, który swoimi działaniami pozyskał na to środki z Urzędu Wojewódzkiego. Podczas prezentacji przedstawił szczegółową koncepcję swojego działania, przyznając jednak, że będzie to proces trudny, gdyż to, co zastał po poprzednim pracowniku p. Tomaszu Żurowskim dosłownie go przeraziło. Pan Zieliński z rozbrajającą szczerością, stwierdził wręcz, że na jednym z wojewódzkich zjazdów powiatowych szefów Zarządzania Kryzysowego musiał czerwienić się ze wstydu wysłuchując… że Powiat Kamieński jest na ostatnim miejscu pod względem wdrażania polityki ZKR.

Radna Alicja Zalewska – Kubiak zadała pytanie o poprzedniego pracownika. Co się stało z pracownikiem, który źle wykonywał swoje obowiązki i czy został on ukarany w związku z krytycznym raportem, który Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesłało po kontroli w Starostwie. Stwierdziła, że to wstyd dla powiatu, aby do czerwca pracował on na swoim stanowisku.

Starosta potwierdziła, że pracownik nie nadawał się do pracy na tym stanowisku i poinformowała, że został ukarany przez poprzedniego starostę Czapkina.

Stwierdzenie Beaty Kiryluk, dotyczące ukarania pracownika mija się z prawdą. Nie został on w żaden sposób ukarany. Pracownikowi nie przyznano  nagrody, a to nie jest kara. Nagroda to wyróżnienie. Kary wymienione są  w Kodeksie pracy, a dokument o ukaraniu wpina się w akta osobowe pracownika.