Kamień kibicuje Polakom fot. kamienskie.info

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs skierowany do samorządów, mający promować zasady bezpiecznego kibicowania „Kibicuję bezpiecznie”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i ma na celu wybranie i dofinansowanie projektów  promujących wśród dzieci i młodzieży zasady kulturalnego kibicowania oraz „fair play”. Wysoko oceniane będą projekty popularyzujące wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz przeznaczył na nagrody środki pochodzące z programu „Razem bezpieczniej” w łącznej wysokości 120 tys. zł, które zostaną przekazane autorom zwycięskich projektów. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, za trzecie – 20 tys. zł.

Projekty z dopiskiem „Kibicuję bezpiecznie” należy przesyłać na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4. 70-502 Szczecin w terminie do 4 kwietnia br.

Spośród nadesłanych projektów wojewoda wyłoni dwa najlepsze, a następnie do dnia 18 kwietnia br. prześle je do MSW, gdzie komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 9 maja 2014r.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu (091) 4303 731. Kliknij —-> TUTAJ aby przeczytać regulamin konkursu „Kibicuję bezpieczenie”.

ZUW w Szczecinie