20140306120705

Rusza nabór wniosków do programu „MALUCH”. Konkurs dotyczy wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tegoroczny program „MALUCH” realizowany będzie w  jednej edycji złożonej z trzech modułów. Moduł pierwszy dotyczy nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi,  moduły dwa i trzy utrzymania już istniejących. Pierwsze dwa skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania ofert upływa 19 marca dla modułu drugiego oraz 2 kwietnia w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty w formie pisemnej, a także w formie elektronicznej składane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Na Program Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w 2014 roku kwotę 101 mln zł.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie MPiPS – TUTAJ

źródło:
ZUW Szczecin