Wiemy już kto otrzyma dotację w ramach Konkursu na Inicjatywy Lokalne w Gminie Golczewo! W ramach inicjatyw w drugim półroczu 2017 roku zorganizowana zostanie II edycja półkolonii taneczno – akrobatycznych Dance & Fly, których inicjatorem jest Golczewska Grupa Sportowa. Nie zabraknie także wydarzeń zainicjowanych przez oddziały OSP z Gminy Golczewo. Strażacy z Kretlewa oraz Kozielic w ramach pozyskanych środków przeprowadzą cykl indywidualnych spotkań oraz pokazów związanych z pierwszą pomocą, które poprzedzone zostaną profesjonalnymi kursami. Golczewski oddział OSP zorganizuje we wrześniu dni otwarte, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z praca strażaka od kuchni. Pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach zaproszą wszystkich miłośników czworonogów na cykl spotkań, podczas których będzie można zasięgnąć rady między innymi behawiorysty, czy profesjonalnego tresera. W ramach tegorocznych inicjatyw po raz kolejny spotkamy się na łące w Niemicy gdzie zorganizowany zostanie Kulturszok II, czyli muzyczny piknik podczas którego nie zabraknie koncertów muzyki reggae, warsztatów artystycznych i animacji dla najmłodszych. W gronie wybranych pomysłów znalazł się również projekt pod nazwą „Bonus na start”, to cykl wyjazdów na turnieje i zawody sportowe dla dzieci z Gminy Golczewo, który zwieńczony zostanie międzypokoleniowym piknikiem biegowym w Wysokiej Kamieńskiej. Ostatni z wybranych projektów swoją uwagę poświęca najstarszym mieszkańcom naszej gminy. Autorami są przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, którzy będą zbierali wspomnienia, pamiątki i historie rodzinne, które zaprezentują wszystkim nam w trakcie organizowanych wydarzeń.

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy! Czeka nas intensywny czas współpracy, będziemy wspólnie rozwijać pasje, angażować się na rzecz naszego sąsiedztwa. Liczymy na to, że oferty projektów dotrą do jak największej liczby mieszkańców gminy Golczewo.

Do konkursu zgłoszonych zostało dziewięć projektów, z czego zrealizowanych zostanie siedem inicjatyw na łączną kwotę 24 tys. zł.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, zaś środki na jego organizację pochodzą z budżetu Gminy Golczewo.

GOKiS