1

W celu zintegrowania klas i wprowadzenia w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowano konkurs plastyczny na Mega kartę świąteczną. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami mieli na drzwiach swoich pracowni wykonać dużej wielkości kartki świąteczne.

Całe społeczeństwo szkolne spisało się na medal. Każda karta była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Zwyciężyła karta na drzwiach pracowni matematycznej czyli klasa IIIa z wychowawcą p. Joanną Białek, drugie miejsce zajęła klasa IIIb z wychowawcą p. Danutą Kruła w pracowni języka angielskiego. Trzecie miejsce zajęła klasa I z wychowawcą p. Gabrielą Fedorowicz z kartą na drzwiach pracowni biologicznej. Pozostali otrzymali wyróżnienia.

3

Wszyscy otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez burmistrza Wolina Pana Eugeniusza Jasiewicza oraz przewodniczącego Rady Miasta Pana Mieczysława Rybakowskiego.  Nagrody wręczyli również zaproszeniu goście: dyrektor SP w Kołczewie Pani Beata Aniśkiewicz – Pociask oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Lichowska.

Na zakończenie Pani Dyrektor Sylwestra Jagielska – Fajfer podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za  zaangażowanie, pomysłowość i stworzenie przyjaznej , przedświątecznej atmosfery. Nauczyciele zaskoczyli również swoich uczniów przygotowując dla Nich kartę świąteczną na drzwiach pokoju nauczycielskiego.

UM w Wolinie